Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest TECHSOL Maciej Urbański 43-300 Bielsko-Biała ul. Krakowska 150 NIP: 9372395904 dalej zwana „TECHSOL".

 

2. Cel przetwarzania danych osobowych

a. W zakresie niezbędnym do wykonania umowy współpracy oraz świadczenia usług (art. 6 ust 1 lit b RODO), w szczególności:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną w celach marketingowych

- obsługi zgłoszeń, zapytań kierowanych przez Panią/Pana (np. przez formularz kontaktowy) pocztą elektroniczną, listownie, drogą telefoniczną;

- w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na TECHSOL (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności przetwarzanie danych osobowych - tworzenia rejestrów związanych z RODO;

b. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TECHSOL (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w szczególności:

 • informowanie Pani/Pana o ofertach i nowościach; prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług TECHSOL
 • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną;
 • przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi marketingu TECHSOL lub przez formularz kontaktowy;
 • archiwizacja danych;

c. Przetwarzanie danych osobowych w celu na który Pani/Pan wyrazi zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji akcji promocyjnych, nowych produktach, o których Pani/Pan może być poinformowany/a
 • przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym w celu wysłania do Pani/Pana newslettera z informacją handlową;

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

d. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO[1], art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.

 

3. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom, którym TECHSOL powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania w związku z prowadzoną działalnością;
 • Podmiotom i organom, którym TECHSOL jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 

4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

5. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

- okres niezbędny do wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

 

6. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO)

 

7. Informujemy, iż:

podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

8. Informujemy ponadto, iż mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.